اشتراک
به پایین بکشید

مدارهای الکترونیکی فرمان

:مدارهای کنترل فرمان به دسته های زیر تقسیم می شوند

الف:) مدار کنترل دو موتور: این مدارها قابلیت کترل اینورتر را دارند و اینورتر نیز قابلیت کنترل سرعن چرخش پمپ را دارد. این مدارها در ابعاد و قابلیت های مختلفی طراحی می گردند. از جمله مدار کنترل 2 اینورتر، 4 اینورتر و 10 اینورتر، که در این بین مدار کنترل 10 اینورترقابلیت زیاد شدن و آدرس دهی دارد. به شکلی که می توان در لحظه تا 1024 اینورتر را در یک Bus همزمان کنترل کرد. (انجام این کار با PLC ها کار غیر ممکنی می باشد)

ب:) مدار کنترل نور: این مدارها که در بازار به آنها DMX نیز گفته می شود، در گروه صنعتی آب و نور به شکلی طراحی شده است که به ازای هر پروژکتور، یک DMX در نظر گرفته می شود که بنا به درخواست مشتری محترم، قابلیت کنترل تک تک پروژکتور های آبنما به صورت مولتی کار وجود دارد.

ج- مدار کنترل شسر برقی: این مدار به صورت سیستم آدرس دهی طراحی شده است که باعث می شود تا تعداد 3072 عدد شیر برقی را بتوان در یک کنترل کرد bus

© پدیده آب و نور هستی / تمامی حقوق محفوظ است.
بازگشت به بالا