اشتراک
به پایین بکشید

آبـنـمــای الــمــانــی

متناسب با نوع طراحی، آب نما می تواند بخشهای الحاقی همچون نماد، مجسمه و عناصر تزیینی نیز داشته باشد.

ترکیب آب و المانهای حجمی یکی از شیوههای جذاب طراحی آبنماهای شهری است. همراهی آب در حجمهای مدرن یا کلاسیک که با هدف خاصی در فضاهای شهری به کار میرود، علاوه بر سبک کردن بصری حجم و حتی تکمیل بخشی از فرم المان، می تواند تأثیر صوتی و رطوبتی نیز بگذارد.

آب علاوه بر نقشی که در ادراک بصری، شنوایی، لامسه و حتی بویایی دارد، می تواند نقش فضایی و مهمی در سازماندهی فضاهای شهری ایفا کند. بنابراین، توجه به شاخصهای بصری در طراحی آب نما می تواند در منظرسازی محیط و ارتقای هویت آن مؤثر باشد

© پدیده آب و نور هستی / تمامی حقوق محفوظ است.
بازگشت به بالا