اشتراک
به پایین بکشید

آبـنـمــای مـوزیــکــال

آب همان آب است و نازل ها همان است شاید با کمی تغییر اما فکر هنرمندانه کارشاناسان به مرور زمان و به مدد تکنولوژی آمیزه ای از آب و نور و موسیقی و حرکت را به وجود آورد و محصولی پدید آمد به نام فوراه موزیکال

فوراه موزیکال همزمان با استفاده از طراوت آب، جلوه گری نور، گوش نوازی موسیقی و رقص فواره ها در حرکت ، توانسته است به پدیده ای بی نظیر تبدیل شود. همه مدیران باهوش و آشنا با هنر و زیبایی این محصول را به عنوان مهمترین راهکار ایجاد تنوع در فضای شهری و القای حس آرامش و امنیت به مردم شهر می دانند با طراحی آب نمای خطی می توان مسیر و محوری بصری، صوتی، حرکتی و حتی ترکیبی از آنها فراهم کرد. همچنین، طراحی صوتی و بصری آب می تواند عامل مؤثری در تعریف مسیر حرکتی باشد. حرکت و فوران آب صدای خاصی دارد، ریتم و موسیقیِ آبِ در حال حرکت و جهش از مواردی است که نمی توان در طراحی با آب نادیده گرفت. در برخی از طرحها از آب به عنوان عایق و حریم صوتی استفاده می شود؛ به طوری که صدای آب به صورت صدای متن می تواند تأثیر برخی از صداهای دیگر را کاهش دهد. بدین منظور، در برخی فضاها، ادراک صوتی آب بر ادراک بصری آن مقدم است و صدای آب مخاطب را به دنبال منبع صدا و درک بصری آن هدایت می کند

© پدیده آب و نور هستی / تمامی حقوق محفوظ است.
بازگشت به بالا