اشتراک
به پایین بکشید

فـواره هـای جـهــشــی

فواره ای که توسط یک مهندسی پیچیده از دستگاهی استوانه ای خارج می شودو آب همانند میله ای شیشه ای و شفاف از روی سر رهگذران عبور می کند و با همان دقت در یک نقطه فرود می آید. یک از جذابیت های این نوع فواره نور پردازی بسیار دقیق و زیبای آن است که با استفاده از زاویه حد آب، فواره را از ابتدا روشن کرده و تا نقطه فرود آب به صورت نورانی و به رنگ های جذاب دیده می شود.

نکته دیگر و جذاب این سیستم، برش های متوالی یا مقطعی آب است که باز هم فواره مسیر خود را با دقت قبل طی می کند و در بیننده این حس ایجاد می شود که خط چین هایی از جنس آب هوشمندانه از یکدیگر پیروی می کنند و یک مسیر را دنبال می کنند.

© پدیده آب و نور هستی / تمامی حقوق محفوظ است.
بازگشت به بالا