اشتراک
به پایین بکشید

آبـنـمــای یــــوفــــا

این فواره شبیه حالت فورانی است که از حالت جوشش آب از چشمه های طبیعی الهام گرفته است؛ به این صورت که آب با همان تکنیک فواره به صورت جوششی از سطح زمین خارج و در سطح آب ظاهر می شود فواره ها ترکیبی از سازه و آبنماهایی ثابت اما چشم نواز است . قالب این سازه ها از معماری مدرن پیروی می کنند

آبنمای حرکتی به کمک نازل های پیشرفته متحرک که کاملا تحت کنترل سیستم دیجیتالی آبنما می باشد با دقت بالا و  در زمان مناسب روشن شده و با سرعت و جهتی متناسب با موسیقی و به رنگ های متنوع، اشکالی فوق العاده ایجاد کرده و به واسطه حرکت زیبا و بال مانند نفس ها را در سینه حبس می کند

© پدیده آب و نور هستی / تمامی حقوق محفوظ است.
بازگشت به بالا